اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فروش خودرکار

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت توسعه فروش خودروکار(سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1402/03/10 ساعت 10:00 در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو با حضور اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401 مورد تصویب قرار گرفت و تکالیف لازم جهت اجراء به هیئت مدیره شرکت ابلاغ گردید.

 

“روابط عمومی شرکت ایکیدو”