اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فروش خودروکار

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

توسعه فروش خودروکار (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه فروش خودروکار (سهامی خاص) در روز  دوشنبه 1399/02/29 رأس ساعت 10:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای دکتر عباس حاج فتحعلی ها به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند  بعنوان رئیس جلسه.

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  بعنوان ناظر جلسه.

آقای سید رضا نداف به نمایندگی از شرکت  ایران­خودرو  بعنوان ناظر.

آقای اشرفیان پور  بعنوان دبیر جلسه.

اهم مصوبات :

1- صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3-انتخاب اعضای هیات مدیره حقوقی شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید:

الف) گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

ب) سرمایه گذاری سمند

ج) مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نورین آرا

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

5- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت : سازمان حسابرسیبعنوان بازرس اصلی تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره محول گردید.