اخبار

برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتارسازمانی

کلاس آموزشی مدیریت رفتارسازمانی

پیرو تاکید مدیرعامل محترم شرکت ایکیدو مبنی‌بر اهمیت آموزش‌های ضمن خدمت پرسنل، کارگاه آموزشی “مدیریت رفتار سازمانی” به مدت 8 ساعت در تاریخ های 13 و 15 شهریورماه توسط مرکز آموزش بازرگانی در محل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

هدف کلی این دوره آموزشی، تکریم ارباب رجوع و کسب رضایت حداکثری مشتریان این مجموعه بود.

 

روابط عمومی شرکت ایکیدو