اخبار

بازدید وزیر صمت از نمایشگاه خودرو

بازدید_وزیرصمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از نمایشگاه خودرو از غرفه شرکت محورسازان ایران خودر بازدید نمود.

در آخرین روز از هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو، دکتر سیدرضا فاطمی امین، از نمایشگاه بازدید و در غرفه شرکت محورسازان ایران خودرو حضور یافت.

در این بازدید حمیدرضا باریک بین مدیرعامل شرکت محورسازان، توضیحات کاملی درخصوص آخرین فعالیتها و دستاوردهای این مجموعه ارائه نمود.