اخبار

بازدید مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و معاونین شرکت ایکیدو از کارخانه توسعه و عمران نائین

احمد رویایی مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به اتفاق هیئت همراه از خطوط ریخته‌گری و ماشینکاری، میل لنگ و میل سوپاپ محصولات مختلف ایران خودرو در شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین بازدید بعمل آوردند.

مدیرعامل ایکیدو در روز دوشنبه 6 آذرماه ضمن بازدید از ماشین‌آلات جدید راه‌اندازی شده، بر افزایش ظرفیت تولید قطعات  ایران خودرو تاکید داشتند و اشاره نمودند که از طریق بازتعریف فرآیندهای تولید و بروزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات،  گلوگاههای موجود رفع  گردد.