اخبار

ایران خودرو، همراه و همگام با سند تحول دولت مردمی

غلامرضا خلیل ارجمندی

انتشار سند تحول دولت مردمی به عنوان سندی جامع و کارشناسی برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاستهای کلی نظام به عنوان برنامه و خط مشی دولت در آخرین ماه امسال، اقدامی ارزشمند و راهگشاست.
غلامرضا خلیل ارجمندی مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: در این سند، موضوعات اساسی اولویت دار، با همفکری صاحبنظران به منظور راهبری و ایجاد انسجام و با تاکیدات خاص آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهوری تهیه شده و نشانگر جهت گیری های اجرایی در طول اجرای برنامه های دولت از طریق سازوکارهای مشخص است.
وی افزود: این سند تمام حوزه های مختلف و متنوع را دربرگرفته و با رعایت آن، ایجاد جهش و پیشرفت کشور در زمینه های مختلف دست یافتنی است.
به گفته این صاحبنظر اقتصادی، یکی از مباحث مهم در سند تحول دولت سیزدهم، موضوع مهم ساخت داخل است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر دلسوزان کشور است که نشانگرهای مطلوب آن در سند منتشره، سهولت کسب و کار و افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش اشتغال شایسته محور، افزایش تراز تجاری، افزایش عمق ساخت داخل، افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی و ارتقای کارآمدی ذکر شده است.
خلیل ارجمندی در ادامه اظهار داشت: قطعه سازی و ماشین سازی در طول زنجیره ارزش، قراردادهای معطوف به توسعه فناوری، یارانه برای توسعه فناوری و توجه به بیمه مسئولیت و کیفیت از چرخش های تحول آفرین هستند که به درستی در سند تحول انعکاس یافته است.
وی با اشاره به مشکلات موجود نظیر ضعف در سیاست گذاری و دانش فنی، وجود حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش، وابستگی صنعت به نهاده های یارانه ای، بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل گفت: با استقرار حکمرانی هوشمند و بالفعل کردن ظرفیتهای فراوان و استفاده از نظرات کارشناسی داخل و تجربیات موفق خارجی باید در سالهای پیش رو، ساخت داخل با شاخص های کمی و کیفی توسعه دهیم.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری ایران خودرو با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع تولید کنندگان در خصوص کیفیت نه چندان رضایت بخش خودروهای داخلی و پیگیری های رئیس جمهوری برای تغییر وضعیت گفت: بازدید سرزده رئیس جمهوری از مجموعه بزرگ ایران خودرو و نگاه مشفقانه و دلسوزانه ایشان نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد. در این رابطه مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو، اهتمام فراوانی برای کیفی سازی حداکثری و پاسخگویی با مطالبات داشته و تغییر رویه در آینده مشهود خواهد بود.
وی افزود: در شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز به دنبال ایجاد ارزش افزوده، تقویت ساخت داخل و افزایش توانمندی ها در شرکتهای تابعه و وابسته هستیم و بر این اساس، با شعار ارتقاء کمی و کیفی شرکتهای زیر مجموعه گروه به استقبال سال 1401 می رویم.
غلامرضا خلیل ارجمندی مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری ایران خودرو گفت: بازنگری در رویه های جاری و عملیاتی، پرهیز از دخالت در امور شرکتها و بسنده کردن به وظایف نظارتی، تعیین معیارهای سنجش موفقیت به صورت علمی، توسعه مطالعات راهبردی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد جذابیت های تازه برای ترغیب علاقمندان به سرمایه گذاری های تازه، از محورهای کاری تحول گرایانه در دوره جدید است.
وی افزود: در آغاز کار با هدف درک واقعی از توانمندی ها و تنگناهای شرکتهای تابعه و وابسته، بازدید از زیرمجموعه ها آغاز شده و این روند برای بدست آوردن تصویری شفاف ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل ایکیدو درادامه گفت: در 2 هفته گذشته، از شرکتهای مهرکام پارس، شرکت ریخته گری چدن و شرکت ریخته گری آلومینیوم بازدید شده و در تعاملی دو سویه، دیدگاه های تازه و نظرات زیرمجموعه ها به بحث و نظر گذاشته شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که در تمام بازدیدها بر این نکات تاکید شد که مدیریت مجموعه ایکیدو، قائل به اصول حاکمیت شرکتی، توسعه ظرفیتها به منظور افزایش سهم بازار و افزایش تولید با حفظ اصل مهم رعایت استانداردها و کیفیت است و در این زمینه از هرنوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.
غلامرضا خلیل ارجمندی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در همه بخشها، ازمدیران شرکتهای تحت پوشش خواست با رعایت قانونمداری، توجه به منابع انسانی، برنامه محوری و افزایش بهره وری را با هدف رضایت مشتریان و سهامداران و سربلندی روز افزون ایران خودرو دنبال نمایند.