اخبار

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز

درخشان ساز

طی حکمی از سوی احمد رویائی مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، آقای مصطفی سعیدی بعنوان سرپرست شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز منصوب شدند.

ایشان ضمن تقدیر از خدمات آقای مهرداد منصوری در مدت زمان تصدی مسئولیت در شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز، برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

مدیرعامل ایکیدو ابراز امیدواری کردند که سرپرست جدید ضمن رعایت قوانین کشور، بویژه قانون تجارت و مقررات جاری شرکت، با استفاده از اختیارات حاصل از اساسنامه به همراه اعضای هیات مدیره در پیشبرد اهداف گروه صنعتی ایران خودرو در آن واحد نهایت کوشش و جدیت را بعمل آورند.

 

روابط عمومي شرکت ایکیدو