اخبار, اخبار ویژه

انتصاب عضو هیئت مدیره جدید شرکت ایکیدو

آقای دکتر محمد نوری امیری بعنوان نماینده شرکت ایساکو و به صورت موظف در هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خوردو منصوب گردید.

در بخشی از این حکم آمده:

“در اجرای  تصمیمات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 97/05/24 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی بدینوسیله به عنوان نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو-ایساکو(سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت فوق الذکر به سمت عضو هیئت مدیره موظف منصوب می شوید.

امید است بعنوان امین گروه صنعتی ایران خودرو ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و استفاده از اختیارات حاصله از اساسنامه شرکت همراه سایر اعضاء هیئت مدیره در پیشبرد اهداف گروه صنعتی ایران خودرو در آن واحد نهایت کوشش و جدیت را بعمل آورید.”

روابط عمومی و امور بین الملل ایکیدو