اخبار

انتصاب سرپرست جدید شرکت صنعتی نیرومحرکه

سرپرست-جدید-نیرومحرکه

آقای نیما مصلح به عنوان سرپرست شركت صنعتی نیرومحرکه منصوب شد. در این راستا طی جلسه‌ای ضمن قدردانی از زحمات آقای محمدحسن محمدزاده در مدت تصدی مسئولیت شرکت صنعتی نیرومحرکه، آقای نیما مصلح بعنوان سرپرست جدید شرکت معرفی گردیدند.

معارفه-سرپرست-جدید-نیرومحرکه

ارتباطات و امور بین الملل ایکیدو