اخبار, انتصابات

انتصاب سرپرست جدید شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

انتصاب-سرپرست-جدید-ریخته-گری-آلومینیوم-ایران-خودرو

طی حكمي از سوی آقای احمد رویائی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، آقای حسین شهریاری به عنوان سرپرست شركت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو منصوب شد.
در انتهای جلسه نیز از زحمات آقای مجتبی معظمی  مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت در مدت تصدی مسئولیت در شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو تشکر و قدردانی بعمل آمد.

روابط عمومي ايكيدو