اخبار, اخبار ویژه

انتصابات جدید شرکت ایکیدو

انتصاب

طی احکامی جداگانه از سوی آقای مهندس احمد رویایی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، آقای علی رزم‌جو به عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل ایکیدو و آقای دکتر عباس قاسمی، به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت ایکیدو منصوب شدند.