اخبار

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت ایکیدو

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 136946 و شناسة ملی 10101800682

 

به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1397/12/26 و مجوز شمارة 140-974/506445 مورخ 1397/12/13 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 1.500 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.400 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 353.135.520 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 546.864.480 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی باعنایت به مجوز شمارة 139830400901056243 مورخ 1398/05/27 ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

دانلود فایل اعلامیه پذیره نویسی روزنامه

آگهی روزنامه ابرار اقتصادی صفحه 4 مورخ 6 شهریور 98

آگهی روزنامه اطلاعات صفحه 11 مورخ 6 شهریور 98

آگهی روزنامه عصر اقتصاد صفحه 6 مورخ 6 شهریور 98

آگهی روزنامه جام جم صفحه 11 مورخ 6 شهریور 98