اخبار, اخبار ویژه

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت ایکیدو

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامی عام)

ثبت شده به شمارۀ 136946  و شناسه ملی 10101800682

به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده­ شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامی عام) مورخ  1397/12/26 و مجوز شمارۀ 974/506445-140 مورخ 1397/12/13 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایۀ شرکت­از طریق­صدور سهام جدید از مبلغ 1.500.000.000.000 ریال به مبلغ 2،400،000،000،000 ریال، منقسم به تعداد  2،400،000،000 سهم 1,000  ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1- سرمایه فعلی شرکت:  1,500,000,000,000ریال

2- مبلغ افزایش سرمایه: 900.000.000.000  ریال

3- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 2،400،000،000،000 ریال

4- ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال

5- تعداد سهام عرضه شده: 900،000،000  سهم

6- نوع سهم: عادی با نام

7- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد:

900,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

8- موضوع افزایش سرمایه:

اصلاح ساختار مالي و مشارکت در طرح‌هاي توسعة شرکت‌هاي زيرمجموعه

9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 26/12/1397، تعداد 60 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق‌تقدم‌های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق‌تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11- مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

  • سهامدارانی که به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن رااز طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شمارۀ81100004516004  این شرکت نزد بانک پارسیان  شعبۀ آفریقای شمالی کد 1003 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)-بلوار گلشهر- پلاک 34 کد پستی 1915663781 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران- خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)-بلوار گلشهر- پلاک 34 کد پستی 1915663781 تحویل و رسید دریافت نمایند.
  • سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانیتهران- خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)-بلوار گلشهر- پلاک 34 کد پستی 1915663781 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران- خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)-بلوار گلشهر- پلاک 34 کد پستی 1915663781 تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر:عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی،به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد

13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق  بورس اوراق بهادار تهران  اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید وارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14- حق‌تقدم سهامدارانی­که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
  • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
  • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایة شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت

  • سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده دربورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس ikido.org مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 021-22059548 تماس حاصل نمایند
  • گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرسikido.org و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس می‌باشد.

هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

دانلود فایل آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت