آگهی, اخبار

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682

 

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 27858 در تاریخ پنجشنبه مورخ 1400/03/20 بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 لغو گردیده و زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو( سهامی عام)

 

دانلود فایل آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ایکیدو