ترکیب سهامداران

 

سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
سرمایه گذاری سمند 991,638,446 2.50
ایران خودرو 16.567.508.946 41.83
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان 657.894.737 1.66
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 605263684 1.53
شرکت گروه مالی پارسیان 905.000.000 2.29
سایر سهامداران 19.877.831.187 50.19
جمع 39.605.137.000 100.00

تاریخ گردگیری :1401/02/17

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com