۲۸
اسفند

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) شماره ثبت: 136946 و شناسه ملی: 10101800682   جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار مورخ 97/12/16، رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/26 در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو با […]

۲
اسفند

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1397/06/31 شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز(سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1397/12/01راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در این راستا، […]

۲
دی

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1397/06/31 شرکت کارگزاری نسیم صبح امید (سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1397/09/28 راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. […]

۲۶
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ­ای منتهی به 1397/06/31 شرکت مهرکام پارس(سهامی عام) در روز یکشنبه 1397/09/25 راس ساعت 14:30 باحضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید.در این راستا، پس از […]

۲۶
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ­ای منتهی به 1397/06/31 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی خاص) در روز یکشنبه 1397/09/25 راس ساعت 10:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در این راستا، […]

۲۵
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ­ای منتهی به 1397/06/31 شرکت خدمات بیمه ایران خودرو(سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1397/09/21 راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در […]