۲۹
بهمن
۹
بهمن
۱۴
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو(سهامی خاص) در روز سه شنبه 1396/09/14 رأس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در […]

۱۴
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 شرکت  صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) در روز سه شنبه 1396/09/14 رأس ساعت 10:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در این راستا، پس […]

۱۳
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 شرکت مهرکام پارس(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1396/09/13 رأس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در این راستا، پس از استماع […]

۱۳
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1396/09/13 رأس ساعت 10:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در این راستا، […]