۴
تیر
۴
تیر

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت لیزینگ خودروکار(سهامی عام) در روز چهارشنبه 1396/03/31 رأس ساعت 15 صبح در محل شرکت محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای مالی سال 1395 مورد […]

۲۸
خرداد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت ریخته­ گری آلومینیوم ایران­ خودرو(سهامی خاص) در روز شنبه 1396/03/27 رأس ساعت 10:30 صبح در محل شرکت محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای مالی […]

۸
خرداد

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت محورسازان ایران خودرو طی حکمی از سوی مهندس جلالی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، آقای مهندس محمدصالح غفوریان، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت محورسازان ایران خودرو منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده: “امید است با اتکال به خدای سبحان بعنوان امین این شرکت ضمن […]

۲
خرداد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز(سهامی خاص) در روز سه شنبه 1396/03/02 رأس ساعت 10:30 صبح در محل شرکت محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای مالی […]

۱
خرداد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت خدمات بیمه ایران خودرو(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1396/03/01 رأس ساعت 08:30 صبح در محل شرکت محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای مالی سال […]