۱۸
تیر

  اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) میرساند که سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398 به شرح ذیل پرداخت خواهد شد . ردیف شرح تاریخ پرداخت 1 سهامداران محترم حقیقی […]

۱۸
تیر

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682 به موجب آگهی منتشره مورخ 99/04/15 روز یکشنبه مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روزنامه اطلاعات و جام جم، به اطلاع می­رساند […]

۱۸
تیر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی […]

۱۷
تیر

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام) در روز سه شنبه 1399/04/17 ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو […]

۱۵
تیر

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) در روز یکشنبه 1399/04/15ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه. آقای […]

۷
تیر

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی خاص) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی خاص) در روز شنبه 1399/04/07ساعت 10:00 در محل شرکت واقع در شهرستان نائین برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای سیدرضا نداف  به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه […]