۶
شهریور

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) ثبت‌شده به شمارۀ 136946 و شناسه ملی 10101800682   به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1397/12/26 و مجوز شماره 140-974/506445 مورخ 1397/12/13 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 1.500 میلیارد ریال به‌مبلغ 2.400 میلیارد ریال، افزایش یابد. […]

۱۲
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/02، راس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/04/12 با حضور بیش از 69/1درصد سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران شرکت فوق در محل […]

۵
تیر

جلسه مجمع عمومی ­عادی­ سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت درخشان ساز(سهامی خاص) در روز سهشنبه 1398/04/04رأس ساعت 15:00 با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس […]

۲
تیر

جلسه مجمع عمومی ­عادی­ سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو(سهامی خاص) در روز شنبه 1398/4/1 رأس ساعت 10:30 صبح با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. پس […]

۲۱
خرداد

جلسه مجمع عمومی ­عادی­ سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت خدمات بیمه ایران خودرو(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1398/03/20 رأس ساعت 15:00 با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس […]

۱۹
خرداد

جلسه مجمع عمومی ­عادی­ سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت کارگزاری بیمه نسیم صبح امید (سهامی خاص) در روز یکشنبه 1398/03/18 رأس ساعت 10 صبح با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. پس از […]