۲۳
تیر

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت مهرکام ­پارس(سهامی عام) در روز شنبه 1397/04/23 رأس ساعت 10 با حضور نمایندگان سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق در سالن همایش شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس […]

۲۰
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 براساس آگهی منتشره در سامانه کدال، در تاریخ 1396/04/19، راس ساعت 10:00 صبح با حضور بیش از 73/16درصد سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران شرکت فوق در محل شرکت صنعتی محورسازان  ایران خودرو برگزار […]

۲۹
خرداد

جلسه مجمع عمومی ­عادی­ سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت ریخته­ گری ­آلومینیوم ­ایران ­خودرو (سهامی خاص) در روز دوشنبه 1397/03/28 رأس ساعت 9 صبح با حضور کلیه سهامداران، هیئت ­مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. […]

۲۱
خرداد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1397/03/21 رأس ساعت 11 صبح با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. پس از […]

۲۱
خرداد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) در روز دوشنبه 1397/03/21 رأس ساعت 9 صبح با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. پس […]

۲۰
خرداد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت لیزینگ ایران­ خودرو (سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1397/03/20 رأس ساعت 10 صبح با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. پس از […]