۱۱
مرداد

افتتاح خط واگنر در شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به منظور افتتاح خط واگنر در شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو، در تاریخ 9 مرداد 1396، اعضاء هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو،(جناب آقای دکتر شیخی، جناب آقای دکتر باقری و جناب آقای مهندس جلالی مدیرعامل شرکت) به […]

۱۱
مرداد

به منظور  بازدید از روند پیشرفت پروژه های ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات محصولات شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو، در تاریخ 9 مرداد 1396، اعضاء محترم هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو(جناب آقای دکتر شیخی، جناب آقای دکتر باقری و جناب آقای مهندس جلالی مدیرعامل شرکت) به اتفاق برخی از مدیران با حضور در […]

۲۸
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 در روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 با حضور اکثریت سهامداران در محل شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برگزار گردید. صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و […]

۲۶
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مهرکام پارس برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 در روز شنبه مورخ 1396/04/24 با حضور اکثریت سهامداران در محل شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برگزار گردید. صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی […]

۲۱
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/11، راس ساعت 08:00 صبح با حضور بیش از 60/90درصد سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران شرکت فوق در محل شرکت صنعتی محورسازان  ایران خودرو برگزار […]

۴
تیر

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت لیزینگ خودروکار(سهامی عام) در روز چهارشنبه 1396/03/31 رأس ساعت 15 صبح در محل شرکت محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای مالی سال 1395 مورد […]