۵
خرداد
۲۹
اردیبهشت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت صنایع ریخته­ گری ایران­ خودرو (سهامی خاص) در روز شنبه 1397/02/29 رأس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای مالی سال 1395 […]

۲۶
اردیبهشت
۲۲
اردیبهشت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نایین(سهامی عام) در روز  شنبه 1397/02/22 رأس ساعت 9 صبح در محل آن شرکت واقع در شهرستان نایین، کیلومتر 2 جاده اصفهان برگزار گردید. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای­ مالی […]

۱۰
اردیبهشت

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت حمایت گستر ایران‌خودرو(سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 در تاریخ 1397/02/10  رأس ساعت 14:30 با حضور کلیه سهامداران، هیئت­ مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فوق و معاونین و مدیران شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران­ خودرو در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو برگزار گردید. صورتهای مالی […]

۱۴
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو(سهامی خاص) در روز سه شنبه 1396/09/14 رأس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در […]