۱۰
دی

قابل توجه سهامداران محترم شرکت ایکیدو        خواهشمند است فرم ضمیمه را دانلود  نموده و نسبت به تکمیل مشخصات سهامدارای خود  در اسرع وقت اقدام فرمائید. فرم مشخصات سهامداران(Word) فرم مشخصات سهامداران(PDF)

۲
دی

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1397/06/31 شرکت کارگزاری نسیم صبح امید (سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1397/09/28 راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. […]

۲۶
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ­ای منتهی به 1397/06/31 شرکت مهرکام پارس(سهامی عام) در روز یکشنبه 1397/09/25 راس ساعت 14:30 باحضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید.در این راستا، پس از […]

۲۶
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ­ای منتهی به 1397/06/31 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی خاص) در روز یکشنبه 1397/09/25 راس ساعت 10:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در این راستا، […]

۲۵
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ­ای منتهی به 1397/06/31 شرکت خدمات بیمه ایران خودرو(سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1397/09/21 راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در […]

۲۰
آذر

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1397/06/31 شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) در روز یکشنبه 1397/09/18 راس ساعت 14:30با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید. در این راستا، پس […]