۳
آذر
۱۵
مرداد

برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت ایکیدو جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، در ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه 1399/05/14 در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج با حضور سهامداران و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسه حسابرسی ایران مشهود […]

۲۳
تیر

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت مهرکام پارس(سهامی عام) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت مهرکام پارس(سهامی عام) در روز دوشنبه 1399/04/23ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه. آقای محمدرضا میرزایی به […]

۱۷
تیر

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام) در روز سه شنبه 1399/04/17 ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو […]

۱۵
تیر

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) در روز یکشنبه 1399/04/15ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه. آقای […]

۷
تیر

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی خاص) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی خاص) در روز شنبه 1399/04/07ساعت 10:00 در محل شرکت واقع در شهرستان نائین برگزار گردید. انتخاب هیأت رئیسه: آقای سیدرضا نداف  به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه […]