مدیران شرکت

مدیرعامل
مهدی مونسان، عضو هیات مدیره و مدیرعاملد hhhhااااhhhhhhhhhاااااااااااااااااااااhhh محمد نوری امیری، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل
معاونین
امیرحسین شاکرین، معاون توسعه و پشتیبانی شرکتها nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn سعید رضا پناه، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیران زیرمجموعه معاونین
فریناز اکبری، مدیر توسعه کسب و کار احمد شیخ الملوکی، مدیر مالی سیدرضا نداف، مدیر امور مجامع و تلفیق
محسن نظیری پور، مدیر پشتیبانی و نظارت بر شرکتها طاهره اسلامی، مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی رضا غلامی، مدیر امور سرمایه گذاری و سهام
مدیران مستقل
غلامرضا پیری، سرپرست مدیر حسابرسی داخلی مریم علیرضاپور، سرپرست مدیرحوزه مدیرعامل مهدی کماسی، مدیر فناوری اطلاعات
ویدا پرویزی، مدیر برنامه ریزی راهبردی و سیستمها علیرضا میرابیان، مدیر امور حقوقی علیرضا موگوئی، مدیر حراست