مدیران شرکت

غلامحسین زارع نژاد، عضو هئیت مدیره و مدیرعامل
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

معاونین:

سیدعلیرضا لاجوردی، معاون برنامه ریزی و نظارت
معاون برنامه ریزی و نظارت
مهدی محمدرضائی، عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی
عضو هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی
مجید کاویانی، معاون توسعه و سرمایه گذاری
معاون توسعه و سرمایه گذاری

مدیران زیرمجموعه معاونین:

مهدی کماسی، مدیر فناوری اطلاعات
مدیر فناوری اطلاعات
رضا غلامی، مدیر امور سهام و بازار سرمایه
مدیر امور سهام و بازار سرمایه
حمید قاسمی، مدیر نظارت بر پروژه ها
مدیر نظارت بر پروژه ها
فریبا خدامی، مدیر برنامه ریزی و استراتژی
مدیر برنامه ریزی و استراتژی
سیدرضا نداف، مدیر امور مجامع و تلفیق
مدیر امور مجامع و تلفیق
محمود فیروزنسب، مدیر امور شرکتها
مدیر امور شرکتها
مدیر مالی

مدیران مستقل:

وحیدرضا متابعان، مدیر حوزه مدیرعامل
مدیرحوزه مدیرعامل
طاهره اسلامی، مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
سمیع اله کاظمی، مدیر حقوقی
مدیر حقوقی
علیرضا موگوئی، مدیر حراست
مدیر حراست

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com