مدیران شرکت

مدیرعامل
سیدمهدی جلالی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل
معاونین
امیرحسین شاکرین، معاون برنامه ریزی راهبردی و پشتیبانی شرکتها محمدباقر اولیایی، معاون توسعه مدیریت
مدیران زیرمجموعه معاونین
محسن نظیری پور، مدیر پشتیبانی و نظارت بر شرکتها مریم اسمعیلی، مدیر امور مجامع و تلفیق طاهره اسلامی، مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
فریناز اکبری، مدیر استراتژی و توسعه بازار شرکتها سیدرضا نداف، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام محمدرضا احمدی، مدیر امور مالی
مهدی کماسی، مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات
مدیران مستقل
مریم اسعمیلی، مدیر حسابرسی داخلی علیرضا میرابیان، مدیر امور حقوقی مرتضی قربانی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 محمد قاجار، مدیر حراست  حسن فراهانی، بازرس ویژه مدیرعامل