مدیران شرکت

مدیرعامل
سیدمهدی جلالی، مدیرعامل
معاونین
مجید باقری خوزانی، معاون برنامه ریزی راهبردی و پشتیبانی شرکتها جواد موحدنژاد، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری محمدباقر اولیایی، معاون توسعه مدیریت
مدیران زیرمجموعه معاونین
منوچهر قدیانی، مدیر پشتیبانی و نظارت بر شرکتها مریم اسمعیلی، مدیر امور مجامع و تلفیق داود مقدم، سرپرست مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
امیرحسین شاکرین، مدیر استراتژی و توسعه بازار شرکتها سیدرضا نداف، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام  محمدرضا احمدی، مدیر امور مالی
 مهدی کماسی، مدیر سیستمها و فن آوری اطلاعات
مدیران مستقل
مریم اسمعیلی، سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی علیرضا میرابیان، مدیر امور حقوقی
منصور میرزایی، مدیر حراست  مرتضی قربانی قوژدی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل