مدیران شرکت

مدیرعامل
مهدی مونسان، عضو هیات مدیره و مدیرعامل
معاونین
امیرحسین شاکرین، معاون توسعه و پشتیبانی شرکتها محمدباقر اولیایی، معاون مالی و اداری مریم اسمعیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیران زیرمجموعه معاونین
فریناز اکبری، مدیر توسعه کسب و کار محمدرضا احمدی، مدیر مالی سیدرضا نداف، مدیر امور مجامع و تلفیق
محسن نظیری پور، مدیر پشتیبانی و نظارت بر شرکتها طاهره اسلامی، مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی رضا غلامی، مدیر سرمایه گذاری و سهام
مدیران مستقل
مرتضی قربانی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل علیرضا میرابیان، مدیر امور حقوقی مهدی کماسی، مدیر فناوری اطلاعات
ویدا پرویزی، مدیر برنامه ریزی راهبردی و سیستمها محمد قاجار، مدیر حراست