مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی
مجید یحیایی -محورسازان ایران خودرو مهدی یونسیان-مهرکام پارس
 حسن کاظم اوینی - مدیرعامل صنعتی نیرومحرکه
شرکتهای تابعه غیربورسی
محمدرضا نورمحمدی، مدیرعامل شرکت حمایت گستر ایران خودرو حمیدرضا توسلی، مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ایران خودرو محمد یونسی-ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
بهنام ولی نژاد، مدیرعامل شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو مهدی حسین زاده امام - لیزینگ خودروکار
بهروز مهام، مدیرعامل شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز