مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی
مجید یحیایی، شرکت محورسازان ایران خودرو محمدحسین مهدی، شرکت مهرکام پارس حسن کاظم اوینی - شرکت صنعتی نیرومحرکه
شرکتهای تابعه غیربورسی
مجید افرا - شرکت درخشان ساز مهدی حیدری - حمایت گستر ایران خودرو منوچهر قدیانی - خدمات بیمه ایران خودرو
محمد یونسی - ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو بهنام ولی نژاد - صنایع ریخته گری ایران خودرو جواد موحدنژاد - لیزینگ ایران خودرو
محمد نائی، شرکت توسعه فروش خودروکار مریم اسمعیلی - شرکت گسترش سیسمتهای نوین آرا حسن فراهانی - شرکت بیمه فردا