امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان جهاد دانشگاهی شریف

سه شنبه ۲۰ مهرماه تفاهم نامه ای بین سازمان جهاد دانشگاهی شریف و‌شرکت مهندسی بازرگانی ارزش افرینان نوین ارا به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به امضای آقای زارع نژاد و آقای دکتر آخوندی رسید که بر مبنای ان دو‌ مجموعه در زمینه های طراحی، تحقیق و‌توسعه و …. در زمینه صنعت خودرو همکاری خواهند نمود.

در حاشیه جلسه ای که در ۱۸ مهر برگزار شد از امکانات و آزمایشگاههای تخصصی مجموعه جهاد دانشگاهی شریف بازدید به عمل آمد و در خصوص محورهای همکاری و توانمندیهای دو طرف بحث و تبادل نظر انجام شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com