- شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - http://www.ikido.org -

اطلاعیه درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعیه درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام)

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) تقاضا می­گردد به منظور تکمیل مشخصات سهامداری خود جهت ارسال برگه های حق تقدم افزایش سرمایه موضوع مجمع عمومی فوق­العاده مورخ 1397/12/26، در اسرع وقت نسبت به تکمیل جدول پیوست اقدام و به یکی از روشهای ذکر شده  ارسال نمایند.

دانلود فرم 2 [1]