۱۱
آذر

برگ ریزان قیمتها

در پایان معاملات هفته منتهی به 7 آذر ماه 97 ، شاخص کل با 11941 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 163772 واحد رسید. شاخص بازار اول با 9568 واحد کاهش به رقم 120393 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 20053 واحد کاهش به عدد 327503 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 7 درصد و شاخص بازار دوم  با 6 درصد کاهش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 4 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 24275 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 38 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 5956 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش 811 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 38 درصد و 41 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 60 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 625 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب هر با 51 درصد و 50 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 10آذرماه