درباره شرکت

نوع فعالیت: خدماتی

شرکت در یک نگاه: ……

خدمات:
– ………..
– ………..
– ………..
– …………

آخرین وضعیت ترکیب سهامداری: 100% سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می باشد.

اعضای هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
ویدا پرویزی عضو هیات مدیره  غیرموظف  نماینده بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا
سیدرضا نداف  عضو هیات مدیره  غیرموظف
داود مقدم مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف
اطلاعات تماس

وب سایت:……

پست الکترونیکی:…….

تلفن دفتر مرکزی:021-……..

نمابر دفتر مرکزی:021-…….

آدرس دفتر مرکزی: ……..

تاریخ گردگیری: 1397/12/20