برگزاری مجمع عملکرد میاندوره ای شرکت توسعه فروش خودروکار

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1397/06/31 شرکت توسعه فروش خودروکار (سهامی خاص) در روز یک­شنبه 1397/08/20 راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت­ مدیره، مدیران آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیئت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com