۱۴
آبان

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1397/06/31 شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی(سهامی خاص) در روز یکشنبه 1397/08/13 رأس ساعت 10:30 صبح با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.
در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت منتهی به 1397/06/31 مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیئت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه¬ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.