۴
مهر

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت حمایت گسترایران‌خودرو

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت حمایت گستر ایران خودرو
طی حکمی از سوی مهندس جلالی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، آقای مهدی حیدری، به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت حمایت گستر ایران خودرو منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده: “امید است با اتکال به خدای سبحان بعنوان امین این شرکت ضمن رعایت قوانین کشوری بویژه قانون تجارت و مقررات جاری شرکت و با استفاده از اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت، همگام با سایر اعضای هیئت مدیره در انجام صحیح مسئولیتهای محوله و اجرای سیاستهای گروه ایران خودرو و اهداف شرکت مذکور موفق و موید باشید”
همچنین ضمن قدردانی از خدمات آقای مهندس محمدرضا نورمحمدی در طول دوران مسئولیت، اختتام ماموریت ایشان از تاریخ 97/7/3 اعلام گردید.

نسخه چاپی نسخه چاپی

*