هفته نامه اقتصادی – ۲۷مردادماه

بازار در ابهام قیمت ها

در  پایان معاملات هفته منتهی  24مرداد ماه 97، شاخص کل با 1045 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 130477 واحد رسید. شاخص بازار اول با 501 واحد کاهش  به رقم 95269 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 3364 واحد کاهش عدد 263937 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 0.5 درصد و شاخص بازار دوم  با 1.26  درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 24976 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 47 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 8236 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 550 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 36 درصد و 29 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 104 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1058 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 9 درصد و 9 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 27مردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com