هفته نامه اقتصادی – ۲۰مردادماه

هفته جابجایی رکوردها

در پایان معاملات هفته منتهی  17مرداد ماه 97، شاخص کل با 7570 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 131521 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5407 واحد افزایش  به رقم 95770 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 15889 واحد افزایش عدد 267302 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 6 درصد و شاخص بازار دوم  با 6.3  درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 46833 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 64 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 12970 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 772 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 37 درصد و 42 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 114 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1165 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 11 درصد و 9 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 20مردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com