هفته نامه اقتصادی – ۶مردادماه

بورس و سیاستهای ارزی

در پایان معاملات هفته منتهی  3مرداد ماه 97، شاخص کل با 1024 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 108800 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1165 واحد افزایش  به رقم 78956 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 80 واحد افزایش عدد 222401 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 5 / 1 درصد و شاخص بازار دوم  با 0.04 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 17731 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 1درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 6391 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 367 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 1 درصد  افزایش و 21 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 70 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 716 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 41 درصد و 39 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 6مردادماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com