۲۷
تیر

فرش قرمز برای پارس

در پایان معاملات هفته منتهی 20 تیر ماه 97، شاخص کل با 2985 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 109505 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2576 واحد کاهش  به رقم 80033 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 3993 واحد کاهش عدد 221196 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 3.1 درصد و شاخص بازار دوم  با 1.8 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 16851 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 7 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 3875 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 449 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 45 درصد  کاهش و 11 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 42 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 430 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 58 درصد و 58 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 23 تیرماه