۲۰
تیر

هفته یک درصدی بازار

در پایان معاملات هفته منتهی 13 تیر ماه 97، شاخص کل با 1165 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 112490 واحد رسید.  شاخص بازار اول با 954 واحد افزایش به رقم 82608 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1828 واحد افزایش عدد 225189 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1.2درصد و شاخص بازار دوم  با 0.8 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 18086 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 49 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 7012 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 405 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 50 درصد و 41 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 16تیرماه