۲۰
تیر

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 براساس آگهی منتشره در سامانه کدال، در تاریخ 1396/04/19، راس ساعت 10:00 صبح با حضور بیش از 73/16درصد سهامداران، هیات مدیره، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران شرکت فوق در محل شرکت صنعتی محورسازان  ایران خودرو برگزار گردید.

صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و نهایتاً صورتهای مالی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و باتوجه به گزارش مالی ارائه شده، مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود نقدی 40ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.

در انتها جلسه نیز مجمع از تلاش هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت فوق سپاسگزاری و قدردانی نمود.

شایان ذکر است که موسسه حسابرسی داریاروش بعنوان بازرس اصلی و  موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 97انتخاب و همچنین روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

نسخه چاپی نسخه چاپی

*