۲۱
خرداد

پرش بلند فلز زرد

در پایان معاملات هفته منتهی 13 خرداد ماه 97 ، شاخص کل با 421 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 95999 واحد رسید. شاخص بازار اول با 464 واحد افزایش به رقم 69145 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 6 واحد افزایش عدد 199319 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  با 0.7 درصد و شاخص بازار دوم  با 0.003 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 2 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 4915 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 66 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 1856 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 211 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 72 درصد و 25 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 48 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 491 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 28 درصد و 30 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 20خردادماه