۲۰
خرداد

کاهش ضربان رشد سهام

در پایان معاملات هفته منتهی 9 خرداد ماه 97 ، شاخص کل با 133 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 95578 واحد رسید. شاخص بازار اول با 709 واحد افزایش به رقم 68680 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 3027 واحد افزایش عدد 199313 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  1 درصد افزایش و شاخص بازار دوم  با 1.5  درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 14545 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 52 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 6554 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 282 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 4 درصد و 2 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 67 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 698 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 32 درصد و 30 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 12 خردادماه