۱۷
اردیبهشت

تداوم افت شاخص

در پایان معاملات هفته منتهی 11 اردیبهشت ماه 97 ، شاخص کل با 1184 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 93612 واحد رسید. شاخص بازار اول با 831 واحد کاهش به رقم 66465 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 3298 واحد کاهش عدد 210189 واحد  کاهش  را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  1.235  درصد  و شاخص بازار دوم  با  1.54  درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 6076 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 36  درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 2358 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 155 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 42 درصد و 22 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 53 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 537 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 45 درصد و 46 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 15 اردیبهشت ماه