۹
اردیبهشت

بازار در ایستگاه توقف

در پایان معاملات هفته منتهی 5 اردیبهشت ماه 97 ، شاخص کل با 728 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 94796 واحد رسید. شاخص بازار اول با 331 واحد کاهش به رقم 67296  واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2522 واحد کاهش عدد 202089 واحد  کاهش  را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  0.5  درصد  و شاخص بازار دوم  با  1.2  درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9499 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 119  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 4066 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 198 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 113 درصد و 32 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 97 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 991 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 155 درصد و 147 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 8 اردیبهشت ماه