۲۲
اردیبهشت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نایین(سهامی عام) در روز  شنبه 1397/02/22 رأس ساعت 9 صبح در محل آن شرکت واقع در شهرستان نایین، کیلومتر 2 جاده اصفهان برگزار گردید.

پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای­ مالی سال 1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

همچنین مجمع اعضا هیئت مدیره را برای دو سال بشرح ذیل انتخاب نمودند:

1- شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو

2- طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

3- شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

4- آقای جواد محمدی فیض ­آبادی

5- حسن شفیعی­ نیستانک

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در مجمع تاکید گردید.