۳۰
بهمن

هفته ملتهب ارزی

در پایان معاملات هفته منتهی 25 بهمن ماه 96، شاخص کل با 48 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 98348 واحد رسید. شاخص بازار اول با 86 واحد  افزایش  به رقم 69855 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 167 واحد کاهش عدد 209452 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  1/ 0  درصد افزایش و  1/ 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 8625 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 40  درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 3315 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 270 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 40 درصد و 6/ 43درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 28 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 290 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 40 درصد و 39 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی-28 بهمن