۱۸
بهمن

تاثیر متغیرهای پایان سال

در پایان معاملات هفته منتهی به 11 بهمن ماه 96، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با پایان هفته گذشته 1389 واحد کاهش داشته است.  در این هفته حجم معاملات 4220 میلیون سهم و ارزش آن 9894 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب  41 درصد و 50 درصد کاهش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات این هفته به عدد 3914967 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 3/1 درصد کاهش داشته است. همچنین از ابتدای سال 96 تا مورخ  11 بهمن ماه، شاخص کل  با  1/ 27 درصد افزایش به رقم 98133 واحد بالغ گردید و شاخص کل هم وزن با 1/11 درصد افزایش عدد 17472 واحد را تجربه کرد . سه صنعت «محصولات شیمیایی» با 7/21درصد، «فلزات اساسی» با 2/18درصد و « استخراج کانه‌های فلزی » با 2/ 15 درصد و بیشترین ارزش «فلزات اساسی» با 17 درصد، «خودرو و ساخت قطعات» با 5/ 14 درصد و «محصولات شیمیایی» با 1/14 درصد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.  بر این اساس در 30 روز منتهی به 11 بهمن ماه 1396، «استخراج زغال‌سنگ »  با بازدهی 5/29  + درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت. در مدت مشابه صنعت « ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی » با افت با 7/11  –  درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 11 بهمن ماه