۱۷
دی

واگذاری کانال 96 هزار واحد

در پایان معاملات هفته منتهی به 13 دی ماه 96، شاخص کل با 1970 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 95929 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1480 واحد  کاهش  به رقم 68070 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2364 واحد کاهش عدد 206683 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 2.1 درصد و 1.1 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 15634 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 17 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 6939 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 412 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 33 درصد افزایش و 12 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که  تعداد 30 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 306 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هر کدام به ترتیب با 64 و 63 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 16 دیماه