۵
دی

پاییز طلایی بورس تهران

در هفته منتهی به 29 آذر ماه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهار­شنبه مورخ 29 / 09 /1396 به عدد 95509 واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 2225 واحد افزایش داشته است.  در این هفته حجم معاملات 6988 میلیون سهم و ارزش آن 14707 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب  24 و 13 درصد افزایش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات این هفته به عدد 3813076 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 2.36 درصد افزایش داشته است. همچنین از ابتدای سال 96 تا مورخ  29 آذر ماه، شاخص کل  با  23.7 درصد افزایش به رقم 95508 واحد بالغ گردید و شاخص کل هم وزن با 13.8 درصد افزایش عدد 17888 واحد را تجربه کرد .  سه صنعت «فلزات اساسی» با 18.9  درصد، « استخراج کانه­های فلزی» با 15.8 درصد و «خودرو و ساخت قطعات» با 10.8 درصد و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 10.9  درصد بیشترین ارزش و «خودرو و ساخت قطعات» با 17.8 درصد، «فلزات اساسی» با 16.3 درصد و  شرکت های چند رشته ای صنعتی با 14.6 درصد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.  بر این اساس در 30 روز منتهی به 29 آذرماه 1396، «اطلاعات و ارتباطات »  با بازدهی 30.6  + درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت. در مدت مشابه صنعت « ساخت محصولات فلزی» با افت با 8 – درصدی بیشترین افت را تجربه کرد. همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس های بین المللی نسبت به پایان هفته گذشته، شاخص بورس تهران  (TEDPIX)با رشد 2.4 درصدی بیسشترین بازدهی، شاخص بورس دبی با افت 1 درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص داده اند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی -2دیماه