۲۷
آذر

نشانه های رونق بازار

در پایان معاملات هفته منتهی 22 آذر ماه 96، شاخص کل با 2192 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 93284 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1942 واحد  افزایش  به رقم 66686 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4717 واحد افزایش عدد 198574 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  3  درصد   و  2.43 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 13710 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 43.3 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 5602 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 390 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 52 درصد و 62 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. همچنین در این هفته در بازار بدهی تعداد 800 هزار برگه به ارزش 814 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 70 و 70 درصد کاهش را نشان می دهد. این درحالی است که  تعداد 40 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 407 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 48 و46 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 25 آذرماه