۱۳
آذر

استراحت روی قله

در پایان معاملات هفته منتهی 8 آذر ماه 96، شاخص کل با 1813 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 91152 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1896 واحد  افزایش  به رقم 64956 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 647 واحد افزایش عدد 193007 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  3.006  درصد  و  0.34 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 10787 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 8.7 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 5278 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 291 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 31 درصد و 28 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که  تعداد 18 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 181 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هر دو با 34 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 11 آذرماه