۵
آذر

بورس در مدار رونق

در پایان معاملات هفته منتهی 1 آذر ماه 96، شاخص کل با 1333 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 89333 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1495 واحد  افزایش  به رقم 63060 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 58 واحد کاهش عدد 192360 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 2.428 درصد افزایش و  0.03 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9919 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 29 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 4032 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 227 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 6 درصد افزایش و 5 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که  تعداد 27 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 275 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به  ترتیب  با 88 و 89 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 4 آذرماه