برگزاری مجمع عملکرد میاندوره ای شرکت محورسازان ایران خودرو

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام) در روزیکشنبه 1396/09/12 رأس ساعت 10:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه ­گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت منتهی به 1396/06/31 مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیئت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه­ ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com