عرضه اولیه سهام شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین در بازار فرابورس

به استناد ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موافقت کمیته درج موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی عام) از تاریخ 1396/08/01 در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران دویست و دوازدهمین نماد معاملاتی) درج می گردد.

سایر اطلاعات به شرح زیر می باشد:

  • نماد معاملاتی: خعمرا
  • گروه: خودرو و ساخت قطعات
  • زیر گروه: قطعات یدکی و جانبی وسائل نقلیه موتوری
  • کد: 3430
  • شماره ثبت نزد سازمان: 11267
  • تاریخ ثبت نزد سازمان: 1393/04/30

همچنین صورتهای مالی و سایر اطلاعات شرکت توسعه و همران شهرستان نائین(سهامی عام) از طریق شبکه کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران-سازمان بورس و اوراق بهادار www.codal.ir) در دسترس می باشد.

عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار فرابورس در تاریخ 96/9/8 انجام و قیمت هر سهم به مبلغ 3.050 ریال تعیین گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com