۲۳
آبان

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 و بودجه تعدیلی سال مالی 1396 شرکت لیزینگ ایران خودرو(سهامی خاص)در روز سه شنبه 1396/08/23 راس ساعت 14:30با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، مدیران آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی ؛ عملکرد شش ماهه شرکت و بودجه تعدیلی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.


*