۱۵
آبان

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1396/06/31 و بودجه تعدیلی سال 1396شرکت حمایت گستر ایران خودرو (سهامی خاص) در روز یکشنبه 1396/08/14 راس ساعت 14:30 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونت اقتصادی و سرمایه­ گذاری و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورت­های مالی و عملکرد شش ماهه شرکت منتهی به 1396/06/31و بودجه تعدیلی سال مالی 1396 مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.