۱۶
مهر

بازگشت التهاب به تالار حافظ!

در پایان معاملات هفته منتهی به 12 مهر ماه 96، شاخص کل با 390 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 85429 واحد رسید. شاخص بازار اول با 387 واحد کاهش به رقم 59119 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 251 واحد کاهش عدد 190166 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   0.651  درصد و 0.13 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 3 روز کاری  هفته  دوم مهرماه ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 6330 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 56.6  درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 1958 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 255هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 63 درصد و 23 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 21 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 220 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  با 76 درصد کاهش  نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 15 مهرماه