۲۳
مرداد

فشارها بر شاخص بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به 18 مرداد ماه 96، شاخص کل با 313 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 81579 واحد رسید. شاخص بازار اول با 236 واحد افزایش به رقم 57173 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 596 واحد افزایش عدد 177753واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.414 درصد و 0.340 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری هفته  سوم  مردادماه 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 7834 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 19.4 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 2584 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 182 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 28 درصد و 27 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 16 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 171 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  با 72 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 21 مردادماه