۱۲
تیر

رکورد معاملاتی در فصل مجامع

در پایان معاملات هفته منتهی به 7تیرماه 96، شاخص کل با 32واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 78704 واحد رسید. شاخص بازار اول با 10واحد افرایش به رقم 54247 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 252 واحد کاهش عدد 176556 واحد را تجربه کرد و به ترتیب این دو شاخص با  0.018 درصد رشد و  0.14 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته پایانی 7تیر 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 4016 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 46 درصد کاهش مواجه شد. در ضمن تعداد 2294 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 91 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 24درصد و 52درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 23 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 235 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 35 و 34  درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 10تیرماه